TOBØL RIDEKLUB

Ribevej 43, Tobøl, 6683 Føvling, CVR 33903103
Formand/Undervisning: 30 74 38 58 - Stævner: 23 71 94 98 - Kasserer: 29 76 77 81 (efter kl. 16.00)

Ind- og udmeldelse

Tilmelding til undervisning

For at tilmelde sig undervisning i Tobøl Rideklub skal du kontakte Kristina Wollesen på 30 74 38 58 eller på tbr@tbr.dk, så finder hun en plads til dig på et af vores hold. 

Den første time i Tobøl Rideklub er gratis, og fungerer som en prøvetime.

Er du endnu ikke medlem af Tobøl Rideklub, skal medlemsskab bestilles via nedenstående formular.

Hvis man samtidig har sin egen hest eller pony opstaldet skal du også bestille facilitetskort via formularen nedenfor, da man således også får adgang til brug af rideklubbens faciliteter udenfor undervisningstiden. 

Undervisning kan frameldes efter første prøvetime eller til den 1. i den efterfølgende måned. Der skal betales for hele måneden, hvis man ikke melder fra inden en ny måned starter. Opsigelse af medlemsskab skal ske skriftlig til kassereren via nedenstående formular.

Ved spørgsmål kontakt Kristina Wollesen på tbr@tbr.dk 

 

Bestilling af medlemsskab

For at modtage undervisning eller benytte vores faciliteter skal man være medlem af TBR. Indmeldelse sker ved at udfylde nedenstående skema og sætte x ud for det medlemsskab der ønskes.

Bemærk: Passivt medlemsskab er et støttemedlemsskab, der ikke giver ret til at modtage undervisning eller deltage i stævner, men man har stemmeret på generalforsamlingen.

Skemaet sendes automatisk til vores kasserer når der klikkes SEND, og faktura for medlemsskab udsendes til den angivne mailadresse. Når faktura er betalt udsendes medlemskort hvis ønsket.

Det er ligeledes muligt at opsige sit medlemsskab. Bemærk: Medlemsskab gælder for indeværende år og kontingent tilbagebetales ikke ved udmeldelse uanset årsagen.

Når man er medlem, opkræves medlemsskab automatisk hvert år i januar, så hvis man ikke længere ønsker medlemsskab skal dette skriftligt meddeles til vores kasserer via nedenstående formular.

Ved spørgsmål kontakt evt. vores kasserer på kasserer@tbr.dk

Kontaktformular

Bestilling af facilitetskort

For at benytte TBR's faciliteter skal man have et facilitetskort. Facilietskortet bestilles ved at udfylde nedenstående skema og sætte x ved det type facilitetskort man ønsker. 

Skemaet sendes automatisk til vores kasserer når der klikkes SEND, og faktura for facilitetskort udsendes til den angivne mailadresse. (Der udsendes ikke et fysisk facilitetskort).

Hvis man har har sin egen hest eller pony opstaldet, skal der også betales for facilitetskort selvom man ikke modtager undervisning.

Når man har helårs- eller halvårsfacilitetskort sendes der automatisk faktura ud når facilitetskortet skal fornyes, så hvis man ikke længere ønsker facilitetskort skal dette skriftligt meddeles til vores kasserer.

Ved spørgsmål kontakt evt. vores kasserer på kasserer@tbr.dk

Kontaktformular

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk