TOBØL RIDEKLUB

Ribevej 43, Tobøl, 6683 Føvling
Bestyrelse/undervisning: 50 51 17 79 - Stævner: 50 51 17 70 - Kasserer: 50 51 17 69

Ind- og udmeldelse

Tilmelding til undervisning

For at tilmelde sig undervisning i Tobøl Rideklub skal du kontakte Karina Jensen på tbr@tbr.dk eller på 50 51 17 79, så finder hun en plads til dig på et af vores hold. 

Den første time i Tobøl Rideklub er gratis, og fungerer som en prøvetime. Hvis du herefter ønsker at fortsætte med at modtage undervisning bedes du printe, udfylde og underskrive nedenstående tilmeldingsskema, og aflevere den til din ridelærer eller lægge den i postkassen ved sekretarietet. ?Ifølge Tobøl Rideklub’s regelsæt, skal forældre/værge skrive under på, at barnet må modtage undervisning i klubben.

Er du endnu ikke medlem af Tobøl Rideklub, skal medlemsskab bestillen via nedenstående formular.

Hvis man samtidig har sin egen hest eller pony opstaldet skal du også bestille facilitetskort via formularen nedenfor, da man således også får adgang til brug af rideklubbens faciliteter udenfor undervisningstiden. 

Undervisning kan frameldes efter første prøvetime eller til den 1. i den efterfølgende måned. Der skal betales for hele måneden, hvis man ikke melder fra inden en ny måned starter. Udmeldelse skal ske til ridelæreren eller til kassereren.

Ved spørgsmål kontakt Karina Jensen på 50 51 17 79 eller vores kasserer på kasserer@tbr.dk

 

Bestilling af medlemsskab

For at modtage undervisning eller benytte vores faciliteter skal man være medlem af TBR. Indmeldelse sker ved at udfylde nedenstående skema og der sættes x ved det medlemsskab der ønskes.

Bemærk: Passivt medlemsskab er et støttemedlemsskab, der ikke giver ret til at modtage undervisning eller deltage i stævner, men man har stemmeret på generalforsamlingen. Stævnemedlemskab giver ret til at deltage i vores klubstævner (E-stævner) undtaget mesterskabsklasser. i forbindelse med vores klubmesterskab.

Skemaet sendes automatisk til vores kasserer når der klikkes SEND, og faktura for medlemsskab udsendes til den angivne mailadresse. Når faktura er betalt udsendes medlemskort.

Det er ligeledes muligt at opsige sit medlemsskab. Bemærk: Medlemsskab gælder for indeværende år og kontingent tilbagebetales ikke ved udmeldelse uanset årsagen.

Når man er medlem, opkræves medlemsskab automatisk hvert år i januar, så hvis man ikke længere ønsker medlemsskab skal dette skriftligt meddeles til vores kasserer.

Ved spørgsmål kontakt evt. vores kasserer på mail: kasserer@tbr.dk

Kontaktformular

Bestilling af facilitetskort

For at benytte TBR's faciliteter skal man have et facilitetskort. Facilietskortet bestilles ved at udfylde nedenstående skema og sætte x ved det type facilitetskort man ønsker. 

Skemaet sendes automatisk til vores kasserer når der klikkes SEND, og faktura for facilitetskort udsendes til den angivne mailadresse. (Der udsendes ikke et fysisk facilitetskort).

Hvis man har har sin egen hest eller pony opstaldet, skal der også betales for facilitetskort selvom man ikke modtager undervisning.

Når man har helårs- eller halvårsfacilitetskort sendes der automatisk faktura ud når facilitetskortet skal fornyes, så hvis man ikke længere ønsker facilitetskort skal dette skriftligt meddeles til vores kasserer.

Ved spørgsmål kontakt evt. vores kasserer på mail: kasserer@tbr.dk

Kontaktformular

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk