TOBØL RIDEKLUB

Ribevej 43, Tobøl, 6683 Føvling, CVR 33903103
Bestyrelse/undervisning: 40 93 27 16 - Stævner: 30 21 35 81 - Kasserer: 29 76 77 81

Priser

Nye priser pr. 1. juli 2016

For at kunne modtage undervisning i Tobøl Rideklub og benytte vores faciliteter skal man være medlem af rideklubben. 

Hvis man gerne vil benytte vores faciliteter med sin egen pony eller hest udover undervisning, skal man også betale for et facilitetskort. Skal man have et facilitetskort til flere heste, er der 50% rabat på facilitetskortet til hest nr. 2, 3 osv. (gælder helårs- og havårsfacilitetskort) Er der flere ryttere der rider på samme hest, skal begge ryttere være medlem af Tobøl Rideklub og der skal være facilitetskort på hesten.

Pr. 1. juli 2016 slettes elevponykortet, som man tidligere skulle betale for, for at kunne modtage undervisning på elevpony/-hest. I stedet for indfører Tobøl Rideklub to forskellige priser: Én pris for undervisning på elevpony/-hest og én pris for undervisning på egen pony/hest.

Pr. 1. juli 2016 indføres der også en lille prisstigning på priser for undervisning og facilitetskort generelt. Samtidig har Tobøl Rideklub besluttet at fjerne gebyret på 30,00 kr. til klubben i forbindelse med eneundervisning, hvis man i forvejen har et facilitetskort eller benytter klubbens elevponyer/-heste til dette. Har man ikke facilitetskort betaler man 50,00 kr. for et dagskort hvis man er medlem eller 75,00 kr. hvis man ikke er medlem. I forbindelse med undervisning dog kun 50,00 kr. Bemærk: Eneundervisning på elevpony/-hest er kun ifølge aftale med bestyrelsen (halvparter undtaget). Pris for eneundervisning aftales og afregnes direkte med underviseren.

Vores halvårsfacilitetskort er også ændret, så de nu gælder for enten sommer- eller vinterhalvåret. Man kan selvfølgelig stadig købe facilitetskort pr. år, pr. måned eller pr. dag.

Medlemsskab pr. år

Voksne: 475,00 kr.
Unge til og med 16 år: 250,00 kr.
Passiv medlem: 200,00 kr.
Familierabat for medlem nr. 2, 3 osv. på samme adresse: 100 kr. (Rabatten gælder kun ved køb af medlemsskab for et helt år)

Facilitetskort

Facilitetskort - helårskort: 1.300,00 kr.
Facilitetskort - sommer (1. april til 30. september): 800,00 kr.
Facilitetskort - vinter (1. oktober til 31. marts): 800,00 kr.
Facilitetskort pr. måned: 250,00 kr.
Facilitetskort pr. dag på egen hest/pony: 50,00 kr.

Facilitetskort pr. dag ikke medlemmer ifm. undervisning: 50,00 kr.
Facilitetskort pr. dag ikke medlemmer udenfor undervisning: 75,00 kr.
Facilitetskort til hest nr. 2, 3 osv.: 50% rabat ved køb af halvårs- og helårsfacilitetskort

Lån af pony pr. time (medlemskab og undervisning hos TBR kræves): 60,00 kr.

Holdundervisning på elevpony/-hest

Dressur 1 time pr. uge (5 ryttere pr. hold): 75,00 kr.
Dressur 1/2 time pr. uge (2 ryttere pr. hold): 85,00 kr.
Springundervisning (15 minutter pr. rytter på holdet pr. uge): 85,00 kr.

Holdundervisning på egen pony/hest

Dressur 1 time pr. uge (5 ryttere pr. hold): 65,00 kr.
Dressur 1/2 time pr. uge (2 ryttere pr. hold): 75,00 kr.
Springundervisning (15 minutter pr. rytter på holdet pr. uge): 75,00 kr.

Eneundervisning

Eneundervisning i dressur (½ time pr. gang) aftales og afregnes med underviseren.

Halvpart

Halvpart pr. måned (læs mere under fanen Elevponyer: 350,00 kr.

Du kan printe vores prisliste via nedenstående link.

Betaling for undervisning opkræves hver måned. Ved for sen betaling pålægges et gebyr på 100,00 kr. Der kan forekomme måneder hvor man betaler for 5 gange såfremt der har været 5 undervisningsgange.

Der betales ikke for undervisning i forbindelse med ferier og helligdage eller hvis undervisningen aflyses af ridelæreren. Hvis man selv melder fra til undervisning betaler man for undervisningen som normalt med mindre andet er aftalt med bestyrelsen.

Betaling for facilitetskort og medlemskab tilbagebetales ikke uanset grunden.

Leje af TBR's faciliteter - priser pr. dag

Leje af den store ridehal 20x40 m inkl. bemandet cafeteria: 750,00 kr.
Leje af den lille ridehal 17x38 m. inkl. bemandet cafeteria: 500,00 kr
Leje af begge ridehaller inkl. bemandet cafeteria: 1.000,00 kr.

Ved leje af vores faciliteter sørger Tobøl Rideklub for bemanding at cafeteriet. Tobøl Rideklub fastsætter udvalg af mad og drikkevarer ud fra antal deltagere og årstid.

Tobøl Rideklub forbeholder sig ret til at sige nej til udlejning alt efter hvilket arrangement det drejer sig om.

Kontaktperson vedrørende udlejning er Pia Knudsen som kan kontaktes på 25 59 75 43.

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk